งานชุมนุมยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ,11 และ 12 ดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

>>More