ข้าราชการ สนง.ศธภ.10 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

E-Newsletter