แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลผู้บริหาร

 

-ว่าง-

ศึกษาธิการภาค 10

 

 

 

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

 

 

 

นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

Top