ขอเชิญเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก “Youth Ambassador for Peace of Mankind” (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอความร่วมมือหน่วยงานศึกษาธิการภาค / ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกันประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ

1. การแข่งขันการนําเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
2. การแข่งขันการนําเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) – ระดับอาชีวศึกษา
3. การแข่งขันการนําเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ขยายเวลาจากเดิมวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดังไฟล์ที่แนบครับ

 

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2553-peace-27-5-2565