ขอเชิญสมัครเพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho 2019

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองทุน Mizuho Asian Fund  โดยธนาคาร Mizuho Bank, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในสังกัดความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10  รวม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน มีความทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แนบมาพร้อมนี้

>>คลิกหลักเกณฑ์และใบสมัคร<<