ขอเชิญสมัครรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จาก Mizuho Asian Fund.

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองทุน Mizuho Asian Fund. ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญโรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นจังหวัดอุดรธานี  เลย  หนองบัวลำภู  หนองคาย  และบึงกาฬ  สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund. ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

รายละเอียดตามเอกสาร >>ดาวน์โหลด<<