ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานภาพวาด “พ่อของแผ่นดิน” ในโครงการ “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย” ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเจเนอเรชั่นอัลฟ่า (Generation Alpha) ที่มีอายุระหว่าง 3 – 11 ปี และเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ที่มีอายุระหว่าง 12 – 24 ปี เข้าร่วมส่งผลงานภาพวาดที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดิน “พ่อของแผ่นดิน” ในโครงการ “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย” ของกระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างวันที่ 15 -28 พฤศจิกายน 2565 โดยประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ช่องทางการสมัคร Link : shorturl.at/ahnqV