กิจกรรม “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย”มุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในกิจกรรม “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย” พิธีมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T-A) และผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)