กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 Thailand English online Contest by EOL System ครั้งที่ 8

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8
Thailand English online Contest by EOL System ครั้งที่ 8
“TEOC8”

ขอเชิญโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 8 (ปีที่ 8) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังได้รับ Passward ฟรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกฝน เรียนรู้ และทดสอบภาษาอังกฤษ EOL System เป็นเวลานาน 3-5 เดือน (ขอสงวนสิทธิ์การมอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกิจกรรม)
ติดต่อขอรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด โดยเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.EngTest.net โทร.02-170-8725-6 หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ด้านล่าง
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป