กิจกรรมคืนวัฒนธรรม งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมคืนวัฒนธรรม ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค ๑๐ ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมจากหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน และจากลูกเสือทั้ง ๒ ประเทศ

More>>