กิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระดับภาค ภายใต้โครงการ IFTE

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม กิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภายใต้โครงการ InnovationFor Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการคัดเลือกฯ จากมหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาฯ จำนวน 15 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน ณ โรงแรมพรรณราย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/wVwhSq2fuUf25TKu9