การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการประเมินฯ โรงเรียนธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน