การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนาพลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิดร.สรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯศูนย์กศน.อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร กศน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน