การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัยศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิดร.สรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ศูนย์ กศน.อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหาร กศน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน