การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 9 มิถุนายน 2565  ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษานายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิดร.สรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯศูนย์กศน.อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากนายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง หัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหาร กศน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน