การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหนศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัยศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากนายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล นายอำเภอท่าลี่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร กศน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน