การประชุม TFE 2563 เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์เชียงคานรีสอร์ท อ.เชียงคาน จังหวัดเลย นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รับมอบหมายจากนายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุม ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ TFE จาก 5 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอำนวยการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

MORE>>