การประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี