การประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 22 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาได้แก่ ยกเลิกการนำนักเรียนโรงเรียนบ้านคำม่วง ไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านนายูง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ก.ค.63 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ การให้รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย การส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการฯไปสังกัดอื่น การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น.

More>>