การประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 6/2563

วันพุธ ที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.ผู้เขี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการ 10 เข้าร่วมประชุม กศจ.อุดรธานี โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นกรรมการและเลขานุการฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี