การประชุม กศจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายองอาจ ศรีปะโค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (กศจ.หนองบัวลำภู) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมฯ เกี่ยวกับ การย้ายฯ บรรจุฯ คัดเลือกฯ และการดำเนินการทางวินัยฯ โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

MORE>>