การประชุม กศจ.หนองคาย ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวีดหนองคาย เป็นประธาน การประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด.