การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกันในบริบทที่แตกต่าง

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ว่าที่ ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกันในบริบทที่แตกต่าง ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)