การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ภายใต้ “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิดอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมี นายศุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7   ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 กล่าวรายงาน และพิธีปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม โดย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ