การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศึกษาธิการภาค 10 – 14 , ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีวิทยาการคือ ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.

More>>