การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กพิเศษในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร. ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กพิเศษในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลาด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 8