การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาฯ

วันที่ 30 พ.ย. 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 / Project Brief) ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

>>More