การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏฺบัติระดับภาค

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท แหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) ได้ให้เกียรติมามอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18