ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหาร และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหาร และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการโดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์แบบ Video Conference (Zoom)