การประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน ที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป