การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภูมิภาคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และในโอกาสนี้ยังเป็นการต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ในครั้งนี้อีกด้วย

MORE>>