การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภาค (ศธภ.10)

 วันที่ 17 พ.ย. 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ศธภ.10 โดยมี นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 บุคลากรของ ศลยก. จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ได้มอบนโยบายและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการบูรณาการงาน การทำงานร่วมกัน งานที่ทำต้องดีกว่าเดิม ให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข.