การประชุมมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ว่าที่ ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกันในบริบทที่แตกต่าง ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)