การประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการ/ผู้แทนกลุ่มงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม