การประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระพีภรรณ ร้อยพิลาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบออนไลน์ VideoConference (ZoomMeeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน…อ่านต่อ