การประชุมปฏิบัติการ Project Idea 15 สค. 61

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและกำหนดแนวคิดโครงการ (Project Idea) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 11 12 13 14 และจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คือ ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร และ ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี คือ อาจารย์กศิพัฎญ์ ทองแถม

>>More