การประชุมปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด สพฐ. , สช, อปท. , สกอ. , ศธจ. ทั้ง 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10

>>More