การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 , 11 , 12 , 13 และ 14