การประชุมคัดเลือกนักเรียนทุน มทศ. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 18.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 คณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 10 ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 และศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10

>>More