การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

MORE>>