การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ การประชุมได้จัดผ่านระบบ Application Zoom ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข