การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี