การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีนายธาตรีบุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุม