การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 ระดับภาคการศึกษา ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 ระดับภาคการศึกษา ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่เลขานุการฯ โดยผลการคัดเลือกมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ราย และรายชื่อสำรอง จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี