การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกฯ ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย) เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ราย จากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดในพื้นที่ จำนวน 25 ราย โดยการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒน์ฯ ร่วมสังเกตการณ์ประชุม ผ่านระบบ Google meet.