การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 10

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร / ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ผู้ทรงคุณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี (ผู้แทน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร / ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ในการประชุมได้ร่วมกันหารือ วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของแต่ละจังหวัด การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลฯ เป็นต้น

More>>