การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุม conference คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว  More>>>