การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ศธภ.10

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

>>More