การประชุมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค

    วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นำโดย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ดำเนินการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาค สื่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับภาค และเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายมนต์สิทธิ ไพศาลธนวัฒน์) ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ (นายธนากร ดอนเหนือ) ศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการภาคและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 – 14 ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 70