การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศีรสะเกษ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด ประชุมระดมความคิดเห็น สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนฯของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอสรุปสาระสำคัญภาพรวมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในการประชุมวันแรก ดังนี้

>>More